Tütün Kanun Teklifinin İlk Bölümü Kabul Edildi

Tütün Kanun Teklifinin İlk Bölümü Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu’nda; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 50 milyon liraya kadar teminat zorunluluğu ve Ürün Takip Sistemine müdahale halinde 8 yıla kadar hapis cezası öngören maddelerinin de olduğu birinci bölümü AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

AKP'nin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Teklifin, birinci bölümünü içeren 1'den 6'ya kadar olan maddeleri AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Teklife göre, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Ürün İzleme Sistemi kurulacak ve Ürün İzleme Sistemini kurmadan makine ve ekipman çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara; vergi güvenliğini sağlayan etiket ve işaretlemeyi yapmadan üretim yapanlara, makaron/sigara başına 1 lira olmak üzere, en az 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca, makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi kapsamında üretilen sigara ve makaronları süresi içerisinde imha etmeyenlere de yine makaron/sigara başına 1 lira olmak üzere, en az 10 bin lira para cezası verilecek. Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin suçlardan mahkumiyet kararı bulunanlara bu piyasalarda faaliyete ilişkin belge verilmeyecek, verilmiş olan belgeler ve iptal edilecek.

50 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT İSTENECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, ‘kayıtdışılığın önlenmesi; sahteciliğin engellenmesi; idari para cezası veya vergi borçları gibi kamu alacaklarının güvenceye alınması’ için belli şartlar altında firmalardan 50 milyon liraya kadar teminat (para, teminat mektubu, devlet tahvili) alabilecek. Tütün üreticileri, tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri madde kapsamına girmeyecek. İstenen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri teminat verilinceye kadar askıya alınacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetlerinden; tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerden; izin, uygunluk ve yetki belgesi bulunanlar ile izin, uygunluk ve yetki belgesi başvurusu, tadili veya süre uzatımına ilişkin talep sahiplerinden ve bu kapsamdaki faaliyetlerden dolayı çıkabilecek idari para cezası, vergi dairesi ve SGK alacakları gibi kamu alacaklarını güvenceye almak için 50 milyon liraya kadar teminat alınabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bazı konularda teminat yetkisi olacak. Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, (yeniden değerleme oranında artırılmak üzere) 50 milyon lira üst sınırlı bu teminatı, firmalar ölçeğinde farklı tutarlarda belirleyebilecek.

BAKANLIK NASIL TEMİNAT ALACAK?

Bakanlık, mükelleflerin faaliyet alanı, bu konuda yaptıkları faaliyete ilişkin süre, talep ettiği belge, işlem türü ve üretim kapasiteleri hususlarını birlikte veya ayrı ayrı dikkate alacak. Teminatın; verilmesi gereken zamanı, türünü, tutarını, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlenecek. Teminat tutarını izin belgelerinin türleri itibarıyla farklılaştırmaya yetkili olacak.

Ayrıca, ilk defa işe başlayanlar ile faaliyetine devam edenler açısından farklı teminat tutarı belirleyebilecek. Bakanlık, yine Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak; teminat tutarını sıfıra kadar indirebilecek ve her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranına kadar, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırabilecek. Hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirleyecek.

DEVLETE BORCU OLMAMASI ZORUNLU OLACAK

Tütün ve alkol piyasasında belli izinlerin alınması için devlete borcunun olmaması şartı getiriliyor. Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleri için; Tütün Ticareti Yetki Belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, uygunluk, yetki belgesi başvurusu, tadili, süre uzatımı taleplerinin karşılanması için şu şartların yerine getirilmesi istenecek:

* “1-Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş idari para cezası borcu olmamalı,

* 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu olmamalı,

* 3-Vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmamalıdır.”

Tarım ve Orman Bakanlığı, borcun bulunmadığına dair bilgiyi Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulama usul ve esaslarını Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK'nın görüşünü alarak belirleyecek. ANKA