Atillâ Köprülüoğlu

Atillâ Köprülüoğlu

101 Yıllık Onur: 23 Nisan

"Ey yükselen nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz"

(Mustafa Kemal ATATÜRK)

20210422-233209.jpg

***

Ankara’da Öğretmen Okulu Mezunları Derneği

23 Nisan’ı Ziraat Okulu’nda kutlama hazırlıkları içindedir. 

Kız-erkek öğrencilerin tören alanında birlikte buluşması planlanmıştır.

Zamanın Ankara Valisi ve Milli Eğitim Müdürü

-nedense- öğretmenlerin bu kutlama çağrısından hiç hoşlanmaz.

Okulları dolaşıp kızlı erkekli bir kutlamanın yapılamayacağını söylerler.

Karşılaştıkları bu tavır, öğretmenleri çok üzer.

Sonunda, durumu Gazeteci Yunus Nadi Bey’e aktarırlar ve yardım isterler. 

O da hemen Gazi Paşa’ya gidip yaşananları anlatır. 

Mustafa Kemâl, çok kızar!

“Öğretmenler haklı!” der, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’ı çağırır ve ekler:

“Kutlamalara ben de katılacağım!”

Vali ve Eğitim Müdürü de bütün okullara,

kutlamalara katılımın “serbest” olduğunu duyurmak zorunda kalır (!)

1921 yılının 23 Nisan günü, Ziraat Okulu’nun

önündeki meydan, kız, erkek bütün öğrenciler tarafından doldurulur.

Büyük Önder de gelir, kürsüye çıkıp kısa bir konuşma yapar.

Konuşmasını; “Bu bayramın adı,

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun” diyerek bitirir.

(Kaynak: Hıfzı Veldet Velidedeoğlu-Cumhuriyet-16 Nisan 1982)

20210422-233335.jpg

***

23 Nisan 1920;

emperyalizme, hain işbirlikçilerine karşı

kurtuluşun bayrağını yükselten Atatürk ve

Silâh Arkadaşlarının kurduğu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılış günüdür.

Dünyada Kurtuluş Savaşı başardığı için

"Gazi" olan tek meclistir TBMM.

O yokluk günlerinde devlet kurmuştur.

Genç Türkiye’nin ilk bayramıdır 23 Nisan da!..

20210422-233155.jpg

***

Türkiye’nin ‘’En Büyük Değeri’’ Mustafa Kemâl Atatürk,

hep milletin egemenliği uğruna can vermenin

‘’vicdan ve namus borcu’’ olduğunu savundu!

TBMM, yalnız ve yalnız milletindi, milletin seçtiği

vekillerden oluşurdu.

Bu meclis yalnız milletin emrine boyun eğmek zorundaydı!

İsmi ve makamı ne olursa olsun, millet bu hakkını

bir şahsa veya makama teslim edemezdi.

101 yıl önce Anadolu’nun ortasında TBMM'yi açarak egemenliği saraydan alıp halka teslim edendir Mustafa Kemal Atatürk.

20210422-233223.jpg

***

Bir ülkenin geleceği politikacıların vaatlerinde değil,

çocukların değerlerindedir.

23 Nisan; "değerlerimiz" çocuklara aittir, TBMM de millete!

Nâzım Baba’nın "bir günlüğüne verelim" dediği dünyada,

biz rahmetli Şadan Gökovalı Hoca’mızı dinleyelim;

“En iyisi; bütün günleri çocuklara armağan edelim.

Her gün bayram olur!..”

Dileyelim, dillendirelim;

‘’Aydınlık yolda yürüyüş çocuklarımızla gerçekleşir!’’

20210422-233205.jpg

***

101 yıldır Pandemi yüzünden ikinci kez(ilki geçen yıldı) sokağa çıkmadan

-evlerimizden de- olsa coşkumuzu eksik

etmeden kutluyoruz ‘’bir destan’’ 23 Nisan’ı!

TBMM, Cumhuriyetin temel taşıdır!

O Cumhuriyetin temeli, 101 yıl önce tam da bugün o meclisin açılmasıyla atıldı.

"Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir"

diyen TBMM'nin 101.yılı kutlu olsun!

“Dünyаdа hiçbir lider yoktur ki dünyаnın tüm çocuklаrınа bir bаyrаm аrmаğаn etsin…”

O lider; "Vatanı korumak, çocukları korumakla olur" diyendir!

Meclis kuran ve meclise saygı duyan 

"Eşsiz Kahraman" Atatürk'e ve Yol Arkadaşları’na, şehitlerimize, gazilerimize

sevgi, saygı ve minnetle…

Cumhuriyet ışığıyla, güzel geleceğe, umut dolu yarınlara.

#23NisanUlusalEgemenlikVeÇocukBayramı.

#TBMM101Yaşında

20210422-233212.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar