Atillâ Köprülüoğlu

Atillâ Köprülüoğlu

HASAN TAHSİN’E ‘’AĞIT’’

Bir gün önce,

14 Mayıs 1919...

İzmir’de lise öğrencilerince bildiri dağıtılıyordu el altından.
Özetle şöyleydi o bildiri; “Ey Bedbaht Türk!..
Güzel memleket Yunan’a verildi.
Bunu kabule taraftar mısın?
Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık’tadır.
Oraya yüzbinlerle toplan.
Ve ezici ekseriyetini orada bütün dünyaya göster.
İlân ve ispat et.
Bu, sana düşen en büyük vazifedir.
Binlerle, yüzbinlerle Maşatlık’a koş ve Heyeti Milliye’nin emrine itaat et-İlhakı Red Heyeti Milliyesi”

**
O gece Maşatlık’ta (Bugünkü Bahri Baba Parkı) yakılan ateşlerin çevresinde toplanıldı. Halkı direnişe davet eden konuşmalar birbirini izliyordu.

Hatipler arasında biri vardı ki, kitleyi coşkulu sesiyle etkileyen "Hukuk-u Beşer Gazetesi’'nin Sahibi ve Başyazarı Selânikli Hasan Tahsin Bey’di. “İttihat ve Terakki” kökenli sosyalist görüşlü Hasan Tahsin (Osman Nevres) köşesi “Yurtsever’’de her gün yazdığı gibi “işgalcilere mutlaka mukavemet gösterilmesinin gerekliliğini” anlatıyordu.

whatsapp-image-2020-05-15-at-09-19-10.jpeg

Ne de olsa şairin ‘’İnsanın esirliği memleketlere sığmaz/ Millet esirliği yeryüzüne’’ sözlerinin bir simgesiydi o!

Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy (Hasan Tahsin’i Yaşatma Derneği Başkanlığı da yapmıştır), Samim Kocagöz’ün “Kalpaklılar” romanına bu hadiseyi anlatarak “giriş” yaptığını paylaşır.
Miting esnasında Hasan Tahsin ile daha sonra Kurtuluş Savaşı’na katılacak olan genç Yusuf’un konuşmaları romanın ilk adımlarıdır.

**
Aynı saatlerde Mustafa Kemâl, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın köşkündeki yemeğine katılmıştı.
Erkan-ı Harbiye Nazırı Cevat Paşa ile yemekten ayrıldığında suskundur, düşüncelidir.

Anadolu'ya geçme plânı kafasında son halini almıştır.

Aralarındaki konuşma şöyledir:
- Bir şey mi yapacaksın, Kemâl?
- Evet Paşam, bir şey yapacağım!
- Allah muvaffak etsin!
- Mutlak muvaffak olacağız

**
8500 yıllık kent İzmir’in tarihinde en önemli günlerden biridir

15 Mayıs 1919.

Şehir kan ağlamaktadır, o sabah Yunan Ordusu törenle kente girmiştir.

Vali, belediye başkanı deyim yerindeyse “seyirciden” farksızdır.

İşgalciler Konak’a geldiklerinde işte o Maşatlık Tepesi’ndeki mitingin ateşli hatibi yurtsever gazeteci Hasan Tahsin toplu tabancasını çekti belinden, vatan toprağımıza ayak basan emperyalistlere bastı kurşunu peşpeşe.

Kurşunları bitince anında şehit edildi.

31 yaşındaydı!..

**
Şanlı Milli Mücadele’nin öncü ateşini yakmıştı şehadetiyle Gazeteci Hasan Tahsin!

Emperyalizme diz çöktüren -Dünya’nın haklı gördüğü- ilk Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımıdır Revolver’inden çıkan kurşunları.

Hasan Tahsin, işgal edildiği gün bir ulusun kurtuluş/ kuruluş kavgasını başlatan, işgalin bittiği gün de o ulusun Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyada bu özelliğe sahip “Kadim Şehir”in onur bayrağıdır!
Yine Yaşar Aksoy’dan öğreniyoruz ki, Hasan Tahsin Fransa’dayken, savaşta geri çekilen ordunun önüne doğru atılan eli bayraklı bir Fransız gencini büyük bir tabloda Louvre Müzesi’nde uzun uzun incelemiş, yanındaki Tıbbiyeli Mazlum Paşa’ya “Allah bana milletim için şehit olmayı nasip etsin” demiş ve ağlamıştır.

**
Hasan Tahsin’in emperyalistlere ilk kurşunu, üç yıl üç ay sürecek “destan” Kurtuluş Savaşı’mız için bir dönüm noktasıdır!

“Türkiye’nin En Büyük Değeri” Mustafa Kemâl Paşa, yol arkadaşlarıyla 4 gün sonra Samsun’a çıkmıştır.
O’nun önderliğinde “Çılgın Türkler”, Sakarya’da, Dumlupınar’da şehit kanlarıyla yazılan zaferlere imzalar atmış, 9 Eylül 1922’de de İzmir’in dağlarında çiçekler açmıştır, Böylece kurtuluş hedefine varılmıştır.
Ve Büyük Atatürk kente gelişindeki konuşmasında da “İzmir bundan sonra hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal toprak olacaktır” demiştir.

Şimdi , 101 yıl önce arkalarına bakmadan İzmir Körfezi’ni terkeden emperyalistlerin gemilerinin yerinde de al bayraklarıyla nazlı nazlı dolaşan  “Atatürk-1881”, ”Dokuz Eylül”, “Hasan Tahsin”, “Kubilay” vb. vapurlarımız vardır.

whatsapp-image-2020-05-15-at-09-18-45.jpeg
Bugün 15 Mayıs…

Hasan Tahsin’i, onun gibi “Kuvvacı” yürekli alnı dik yaşamış, kurtuluş/kuruluş uğruna düşünmeden canını vermiş Mustafa Ke

Gerçekten “Olmasaydınız olmazdık”;

‘’Açtı kendini, bir bayrak gibi işte.
Ölümün üzerinde Hasan Tahsin…
Bu silah başka silah.
Bu ölüm başka ölüm.
Gücünüz varsa sizin.
Bu ölümü tutuklayın...’’

Önceki ve Sonraki Yazılar