Atillâ Köprülüoğlu

Atillâ Köprülüoğlu

Namık Kemâl

Atatürk'ün "hislerimin babası" dediği, "Vatan Şairi" Namık Kemal'in ölümünün 132.yıl dönümü bugün...

"Hokkamı dilenci çanağı, 

kalemimi iktidar değneği yapmayacağım." demiştir.

"İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir." sözleri ona yakışandır.

Şu dizeleri de asla unutulmazdır;

"Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin, 

Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten..."

Ve;

"Namık Kemâl: "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; 

Yok mudur kurtaracak baht-ı kara mâderini?"

Mustafa Kemal Atatürk: 

''Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.”

***

Edebiyatımıza derin izler bırakan yurtseverlik ve özgürlük içerikli yapıtlar kazandırandır Namık Kemâl.

Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanandır.

Divan edebiyatı nazım biçimlerine sadık kalmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle “Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk” gibi konuları işlemiştir.

Şiirlerinde aruz ölçüsü vazgeçilmezidir.

Ara sıra hece ölçüsünü de kullanmıştır.

Şiirinde toplumsal konular yer alır.

Edebiyat eleştirmenlerine göre;

Şiirinde üç farklı dönem vardır:

1- İlk dönem şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Gazelleri)

2- Daha sonraki şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Hürriyet Kasidesi)

3- Son dönem şiirleri biçim ve konu (öz) bakımından da yenidir. (Vaveyla)

Divan şiirini, abartılı bir biçimde eleştirmiştir, kocakarı masallarına benzetip alay etmiştir.

Romantizm etkisindedir.

Namık Kemâl'e göre;

“Sanat toplum içindir” 

Yazılarında tercihi;  konuşma dilini kullanmak olmuştur.

Tiyatroyu; halk eğitiminde bir araç olarak görmüştür.

Ona göre; “Tiyatro bir eğlencedir ve eğlencelerin en faydalısıdır.”

Tiyatrolarının tümü dramdır.

"Vatan Yahut Silistre" isimli oyunu sahnelendikten sonra Mağusa’ya sürülmüştür.

Türk edebiyatındaki yerini; düz yazı alanında özellikle roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, tarih türünde yazdığı yapıtlar belirlemiştir.

***

Gazetecilik yönü de vardır.

Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır.

***

Edebiyatımızda Batılılaşma döneminin en hareketli ve Heyecanlı, ateşli, mücadeleden yılmayan yazarlarından biridir Namık Kemâl.

Yazılarında "vatan" konulu yazılarından ötürü  “Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak tanınmayı hak eden olmuştur.

Sanatçı kimliğinin yanında çok önemli fikir adamıdır Namık Kemâl...

20201202-161131.jpg

ESERLERİ:

Tiyatroları: 

Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celaleddin Harzemşah, Kara Bela, Gülnihal

Romanları: İntibah, Cezmi

Eleştirileri: Tahrib-i Harâbât, Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa’ya Mektup, Mukaddeme-i Celal

Tarih Kitapları: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi

Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Mersiyesi, Vaveyla (Çığlık)

#NamıkKemal

#2Aralık1888

#VatanYahutSilistre #İntibah

Önceki ve Sonraki Yazılar