Antalya Ayağa Kaldırılmalı

Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi, Türkiye’nin tanıtım yüzüdür. Antalya'da yaşanan olumsuzluklar dünyada Türkiye’de yaşanmış gibi algılanmaktadır. Antalya’nın Türkiye için önemi çok büyüktür.

Antalya Türkiye’nin cari açığının kapatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Turizmde yaşanan olumsuzluklar direkt olarak Türkiye’nin cari açığının artmasına neden olmaktadır.

Turizm sektörü, mobilyacısından tekstilcisine, inşaatçısından tarımda çalışanlarına kadar direkt 56 sektörü beslemektedir.

Bunun en güzel örneğini turizmde yaşanan krizlerde tüm sektörlerin kötü duruma düşmesinden gördük.

Bu yıl pandemi nedeniyle tüm sektörler çok zor duruma düştü. Ama Antalya daha çok zor duruma düştü. Diğer iller bir zarar görürken Antalya 3 zarar gördü.

Antalya pandemiden aşırı ölçüde etkilendi. Bu nedenle de Antalya ayağa kaldırılmalıdır.

Antalya’nın gelir kaybı, işsizlik oranı ve şirketlerin borçlanması diğer illere göre çok daha yüksek.

2021 yılında Antalya’nın yaşadığı kayıplar göz önüne alınarak ekonomik olarak ayağa kaldırılması için gerekli destekler verilmeli, Antalya’nın özel durumu göz önüne alınmalıdır.

Antalya’da turizm sektörün ve turizme bağımlı sektörlerin ayağa kaldırılması Türkiye’nin cari açığının kapatılması içinde elzemdir.

Bir yıldan fazla süreyle kapalı kalan veya iş yapmayan işletmelerin kredilerini nasıl ödeyeceğini, kira ve genel gider harcamalarını nasıl karşılayacağını ilgili Bakanlıklar yeniden değerlendirmelidir.

Yapılan açıklamalara göre 2019 yılında dünyada 1.5 trilyon dolar doğrudan yatırım yapılırken ülkemize gelen yatırım, yarısı gayrimenkul alımı olmak üzere 9 milyar dolardır.

2020 yılında pandemi nedeniyle dünyada yatırım girişleri 1 trilyon dolara inerken ülkemize giren yabancı sermaye de 4.5 milyarı gayrimenkul alımı olmak üzere 7 milyar dolara gerilemiştir. Bu durum çerçevesinde 2021 yılında ekonomide en belirleyici konuların uluslararası ilişkiler ve yapısal reformlar olacaktır.

Yatırım ortamının iyileşmesi ve uzun vadeli dış kaynak girişinin yapısal reformlarla, ülkenin güven ve itibar kazanmasıyla mümkün olacaktır.

Pandemi döneminde dünyada sıfır enflasyon ve sıfır faiz koşullarında krediler verilirken ülkemizde üretici enflasyonunun ve kredi faizlerinin yüzde 20’lere çıkması başta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörleri zor duruma düşürmüştür.

Türkiye’de şeffaflık ve planlama eksikliği nedeniyle kriz ortamında belirsizliğin en büyük sorun haline geldiğini görüyoruz.

Şeffaflık ve güven ortamı sağlanmadığı sürece de sektörlerin eski gücüne kavuşması beklenmemelidir.

Türkiye’yi dünyaya tanıtan Antalya gibi eşsiz bir şehrin ülkemizin ve ilimizin kalkınma potansiyeline kavuşması sağlanmalıdır.

Antalya yeniden ayağa kaldırılması için gerekli tüm destekler verilmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar