Hande Turan Abadan

Hande Turan Abadan

Laisizm Nedir? Anayasa Nedir? İktidar Nedir?

İstenen nedir?

Özgürlük mü?

Adalet mi?

Yoksa sadece ben varım, sadece ben olmalıyım ve sadece beni SEÇ midir?

Ben, ben ve ben midir? Sen kimsin?

Ben dindarım, sen değilsin. Sen dindarsın, ben değilim.

O halde:

O halde sadece beni seç… Çünkü dindar olan benim. SEN değilsin. Ya da sen kimsin?

Laik misin? Değilsen, kimsin? Sen mi dindarsın?

Elinde kalan sadece bu mudur?

Laik kelimesi Yunanca laos ismi ve laikos sıfatından gelir, Latincesi laicus'tur. Laos: halk, kalabalık, kitle demektir ve zıddı kleros'tur. Laikos; halka ait, ruhban olmayan demektir

Ne diyorlar?

HALKA AİT ve RUHBAN OLMAYAN…

Halk, yani hangi dine mensup olursa olsun HALK. İNSAN.

Halk kimdir?

Mesul olduğun kitledir.

Ruhban ya da olmayan. Halk.

Kadın yada erkek değil; insandır halk.

Halk cinsiyetsizdir. İnsandır önce.

Ben, sen, o, biz, siz onlar…

Çoluk, çoluk, torun, tombak…

Kadın ya da erkek.

Ben insandan söz ediyorum.

Ruhban olan ya da olmayan.

Halk, Ateist, Deist, Budist, Ortodoks, Yahudi, Katolik, Protestan, Müslüman, Alevi, Sünni’dir. Yani hepsidir.  

Halkı bir arada yaşatan ise saygıdır. Her dine, inanca saygıdır. Ruhban olana ya da olmayana.

Dünya nüfusunu oluşturan milyarlar için tek bilinen bunun bir misafirlik olduğudur. Herkes öleceğini bilir. Kimileri tekrar tekrar geleceğine inanır inanmasına ama, bildiğimiz gidip de gelenin olmayışıdır.

O halde bu misafirlikte “saygı görmek” herkesin hakkıdır. Hem de temel hakkı. Bunu da laiklik sağlar.

Devlet başka din başkadır. Yoksa adalet olmaz. Adil olamazsınız.

Sizler, dünyevi olandan fevkalade nasibini alan ve

ahiretin hesap verme vakti olduğuna inanan sizler.

Bir zamanlar neler dediğinizi hatırlatmak istedim:

“Türkiye'de anayasa laikliği, devletin her dine eşit mesafede olması olarak tanımlar. Laiklik kesinlikle ateizm değildir. Ben Müslümanım ama laik değilim. Fakat laik bir ülkenin başbakanıyım. Laik bir rejimde insanların dindar olma ya da olmama özgürlüğü vardır. Ben Mısır'ın da laik bir anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın. Umarım ki Mısır'da yeni rejim laik olacaktır. Umuyorum ki benim bu açıklamalarımdan sonra Mısır halkının laikliğe bakışı değişecektir.”

Bir başkası:

“(…) Bir Müslüman, laik bir devleti başarılı bir şekilde yönetebilir. Şunu bilmemiz lazım. Laik devlet her inanç grubuna eşit mesafededir. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister ateist olsun… Hepsinin güvencesidir. Olayın aslı budur. Bu tartışmalara vesile olabilir. Biz böyle inanıyor, böyle düşünüyoruz.”

Ya da bir başkası:

“(…) Ben laikliği dinsizlik olarak kabul etmiyorum, laikliği din karşıtlığı olarak kabul etmiyorum. Partimin programında laikliğin tanımı şudur: Kişi laik olmaz, devlet laik olur. Bir Müslüman olarak, laik bir devleti yönetirken bütün inanç gruplarına devlet eşit mesafede olur, Müslüman’a da, Hristiyan’a da Musevi’ye de ateiste de. Bütün inanç gruplarının inancı o devletin güvencesi altındadır. Bizim anlayışımız bu. Burada aykırı düştüğümüz durum varsa bunu her fırsatta, herkesle müzakere ederiz. Bu söylediğimin de bizim değerlerimize, İslam’a karşı bir yanı varsa lütfen siz de beni ikna edin” …

Hayır zaten ben de aksini değil tam da bunu savunuyorum! Ne hoş.

Önceki ve Sonraki Yazılar