Çin’de Toplantı Günleri

Çin’de her yıl Mart ayının başında İki Toplantı denilen dönem başlar. Ülkenin en yüksek yetki ve danışma organları olan Çin Ulusal Halk Meclisi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın (ÇHSDK) yıllık toplantıları yapılır. İki Toplantı bu yıl da yoğun bir gündemle başladı.

Sosyal medyada kelime oyunu yapmayı uzmanlık sanan sözde akademisyenlerin “karar alma iradesi yok” dediği toplantılar hakkındaki bilgilere ve gündeme kısaca bakalım.

ÇHSDK, Çin halkının birleşik vatanseverlik cephesi olarak kabul ediliyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğinde çok partili işbirliği ve siyasi danışmanın yapıldığı bir kuruluş olan ÇHSDK, aynı zamanda Çin'in siyasi yaşamında sosyalist demokrasinin önemli bir örgütleniş biçimidir. Dayanışma ve demokrasi, ÇHSDK'nın iki ana konusudur.

Görev süresi beş yıl olan ÇHSDK Ulusal Komitesi, Çin Komünist Partisi (ÇKP), demokratik partiler, partisiz şahsiyetler, halk örgütleri, bütün azınlık etnik gruplar, çeşitli sosyal kesimler, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Macao Özel İdari Bölgesi'nde ve Tayvan’da yaşayan vatandaşlar ile yabancı ülkelerden vatana dönen Çinli göçmenlerin temsilcileri ve özel davetlilerden oluşur.

ÇHSDK Ulusal Komitesi ve yerel komitelerinin başlıca görevleri arasında siyasi danışma, demokratik denetim, siyasi tartışma ve devlet işlerine katılım yer alıyor.

MUHALEFET DEĞİL DEVLET İŞLERİNE KATILAN PARTİLER

Çin'de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yanı sıra demokratik partiler olarak adlandırılan sekiz siyasi parti daha var. Bu partiler, Çin Guomindang Partisi Devrim Komitesi, Çin Demokrasi Birliği, Çin Demokratik Yapılanma Birliği, Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği, Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi, Çin Zhigongdang Partisi, Üç Eylül Cemiyeti, Taiwan Demokratik Özerklik Birliği'dir. Çoğunluğu Çin Halkının Japon Saldırganlara Karşı Direniş Savaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında kurulup adım adım gelişen bu demokratik partiler, siyasette ÇKP'in liderliğini destekliyorlar. Bu, demokratik partilerin ÇKP ile uzun vadeli süreli işbirliği ve ortak mücadele sürecinde yaptıkları tarihi bir seçimdir. Demokratik partiler, anayasada belirlenen siyasi özgürlüğe, bağımsız örgütlenme hakkına ve hukuki eşitliğe sahiptirler. ÇKP, demokratik partilerle işbirliğinde “uzun vadeli bir arada yaşama, birbirini denetleme, birbirine içten davranma ve kader birliği” ilkelerini izliyor.

Demokratik partiler muhalefet partileri değil, devlet işlerine katılan partilerdir. Bugün Çin'de her düzeydeki halk meclislerinin daimi komiteleri, halk siyasi danışma konferansı komiteleri, hükümet organlarıyla ekonomi, kültür, eğitim, teknoloji yönetimlerinde çok sayıda demokratik partili yöneticilik yapıyor. Örneğin, sekiz demokratik partinin başkanları, ÇUHM ve ÇHSDK Ulusal Komitesi'nde başkan yardımcılığı görevlerini üstleniyorlar. Bununla birlikte demokratik partilerin üye sayısı da hızla artıyor.

BU YILIN GÜNDEMİ

CRI Türk Dış Haberler Servisi,  Çin Başbakanı Li Keqian tarafından bu yıl ÇUHM yıllık toplantısının açılışına sunulan hükümetin çalışma raporundaki öne çıkan başlıkları şöyle özetledi:

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme hedefi yüzde 6 olarak belirlendi.
 • 2021 tüketici enflasyon oranı yüzde 3 oranında hedeflendi.
 • 2021 için cari açık GSYİH oranını 2020’ye göre biraz daha düşük seviyede tutarak, yaklaşık yüzde 3,2, TÜFE oranı ise yüzde 3 olarak belirlendi.
 • 610 milyar yuan (94 milyar dolar) merkezi yatırım bütçesiyle bu yıl efektif yatırım genişletilecek.
 • Ar-Ge harcamaları, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) yılda yüzde 7 artacak.
 • 2022 Beijing Kış Olimpiyatları için titiz çalışma sürdürülmesi sağlanacak.
 • Yerli ve yabancı şirketler arasında adil rekabet teşvik edilecek, yabancı sermayeli işletmelerin yasal haklarını ve çıkarları korunacak.
 • Savunma bütçesi 2021’de yüzde 6,8 artarak 1,35 trilyon yuan (209 milyar dolar) seviyesinde tutulacak.
 • Çeşitli uygulama senaryoları için 5G ve fiber optik ağların inşasını güçlendirilmesi sağlanacak.
 • Ar-Ge harcamaları, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) yüzde 7 artacak.
 • Yoksullukla mücadele devam edecek ve kırsal canlandırma stratejisini tam olarak uygulanacak
 • Sağlık hizmetleri sisteminin inşasını ilerletilecek.
 • Bölgesel ekonomik yapılanmalar iyileştirilecek.
 • 2021’de vergi indirimi politikalarını iyileştirilip uygulayacak.
 • 2021’de RMB makul ve dengeli bir seviyede tutulacak.
 • Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşmasına (CPTPP) katılım göz önünde bulundurulacak.
 • Çin-Japonya-Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşmalarının (FTA) artması için müzakereler hızlandırılacak.
 • Çin, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (RCEP) erken yürürlüğe girmesi ve uygulanması için çalışacak.
 • İkili, çok taraflı ve bölgesel ekonomik iş birliği derinleştirilecek.
 • Küresel yönetişim sisteminin daha adil bir şekilde gelişmesi teşvik edilecek.
 • Çin, yüksek standartlı serbest ticaret bölgeleri ağı kurulacak.
 • 2021 yılında tahıl üretimini 650 milyon ton üzerinde tutulacak.
 • 1,4 milyar insanın gıda güvenliği garanti altına alınacak.
 • “Bir ülke, iki sistem” ilkesi sadık bir şekilde uygulanmaya devam edilecek.
 • Özel İdari Bölgeleri’nde sistem ve mekanizmalar iyileştirilecek.
 • Tayvan Boğazları boyunca iş birliği ve entegre kalkınma teşvik edilecek.
 • Çin, “Tayvan’ın bağımsızlığı” gibi ayrılıkçı faaliyetleri kararlı bir şekilde caydıracak.
 • Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminde inovasyon odaklı gelişim stratejisine sadık kalacak ve modern bir endüstriyel sistemin inşasını hızlandıracak.
 • Beş Yıllık Plan döneminde de yeşil kalkınma teşviki devam edecek.
 • Beş Yıllık Plan döneminde Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin yüksek kaliteli gelişimi teşvik edilecek
 • Güçlü bir iç pazar inşası için adımlar atılacak.
 • 2030’a kadar karbon emisyonlarını seviyesi en üst düzeye çıkarılacak ve 2060’a kadar karbon nötr hedefini sağlamak için somut çabalar gösterilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar