Çin’in Yoksullukla Mücadelesi

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi 6 Nisan’da "Küresel Yoksulluğunun Azaltılmasında Çin’in Katkısı" başlıklı beyaz kitabı yayınladı.

Beyaz kitapta, Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, Çin'in insanlık tarihindeki en büyük nüfusa fayda sağlayan, en büyük ölçekli ve güçlü yoksullukla mücadeleyi gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Çin basınına göre, Çin’in mutlak yoksulluğu ortadan kaldırması yalnızca dünyanın en büyük insan hakları projesi değil, aynı zamanda en iyi insan hakları uygulamasıdır. Buradaki kilit nokta olarak Çin'deki iktidar partisinin her zaman halk merkezli yönetim anlayışını yoksulluğun azaltılmasında temel itici güç olarak görmesi gösteriliyor.

BEYAZ KİTAPTAKİ VERİLER

Beyaz kitaba göre, 2016'dan 2020'ye kadar, Çin'in beş etnik azınlık özerk bölgesi ve Guizhou, Yunnan ve Qinghai dahil üç çok etnik gruplu eyalette toplam 15,6 milyon nüfus yoksulluktan kurtarıldı ve nispeten az nüfusa sahip olan 28 etnik azınlık grubu tümüyle yoksulluktan çıktı.

Yoksulluktan kurtarılan 100 milyon yoksul nüfusun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturuyor. Engelliler gibi ekonomik sıkıntı çeken yaşlılar için bir sübvansiyon sistemi oluşturularak 36,89 milyon yaşlıya fayda sağlandı.

7 milyonu aşkın yoksul engelli planlandığı gibi yoksulluktan kurtarıldı ve 10 milyon 667 bin engelli asgari geçim sigortasına dahil edildi.

Uzmanlar Çin’in yoksulluğu ortadan kaldırma ve insan haklarını koruma çabaları net verilerle ortaya konduğuna dikkati çekiyor.  Çinli uzmanlara göre, "İnsan hakları" bahanesiyle Çin’i eleştiren Batılı ülkelerin, kendi yurttaşlarına en temel hizmetleri sağlama konusundaki eksiklikleri artık daha belirgin hale geldi.

Kırsal kesimde yoksul ailelerin çocukları için zorunlu eğitimde okulu bırakma sorunu çözüldü. 2020'de yoksul ilçelerde dokuz yıllık zorunlu eğitimin oranı yüzde 94,8'e ulaştı.

Yoksulların yüzde 99,9'undan fazlası temel sağlık sigortasına katıldı ve yoksul nüfus tamamen doktora gitme ve sağlık sigorta sistemine katılma fırsatına kavuşturuldu.

Kırsal kesimde harap durumdaki evlerin yenilenmesi uygulandı, yoksulların konut güvenliği tam olarak garanti altına alındı.

Kırsal içme suyu güvenliği iyileştirme projelerinin uygulanması, 28.89 milyon yoksul insanın içme suyu güvenliği sorununu çözdü. İçme suyu hacmi ve su kalitesi standartlara ulaştı, 382 milyon kırsal nüfus bundan faydalandı. Yoksul bölgelerde musluk suyu kullanma oranı 2015'teki yüzde 70'den 2020’de yüzde 83’e çıktı.

KÜRESEL BOYUTTAKİ BAŞARI

Beyaz kitaba göre ülkenin reform ve açılmasından bu yana, mevcut yoksulluk standartlarına göre Çin'deki 770 milyon kırsal yoksul nüfus yoksulluktan kurtarıldı. Dünya Bankası'nın uluslararası yoksulluk standartlarına göre, Çin'de yoksulluktan kurtarılan nüfus, aynı dönemde yoksulluktan kurtarılan küresel nüfusun yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor.

Küresel yoksulluk durumunun hala ciddi olduğu ve bazı ülkelerde zengin ile yoksul arasındaki uçurumun arttığı bir dönemde, Çin yoksulluğa karşı savaşı kazanarak Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin yoksulluğu azaltma hedefine öngörülenden 10 yıl önce ulaştı. Böylece Çin, dünyadaki yoksul nüfusun boyutunu önemli ölçüde azaltarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin gerçekleşmesine önemli katkı sağladı.

KUŞAK VE YOL ÜLKELERİNE DESTEK

Beyaz kitapta, Çin'in küresel yoksullukla mücadeleye aktif olarak katılarak  yoksulluğun azaltılması alanında iletişim ve işbirliğini sürekli bir şekilde derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Kitaba göre, Dünya Bankası'nın bir araştırma raporu uyarınca, Çin'in başlattığı Kuşak ve Yol inisiyatifi, ilgili ülkelerde 7 milyon 600 bin kişinin aşırı yoksulluktan, 32 milyon kişiyi orta dereceli yoksulluktan kurtarılmasını sağlayacak.

Beyaz kitapta, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana geçen 70 yılı aşkın bir sürede, Çin'in Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Okyanusya ve Avrupa'daki 160'tan fazla ülkeye ve uluslararası kuruluşa çeşitli şekillerde yardım sağladığı, ilgili ülkeleri borçlarından muaf tutarak çok sayıda gelişmekte olan ülkenin BM Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nin uygulamasına katkı sağladığına işaret edildi.

Bunun dışında Çin, yoksulluğu azaltma deneyimini paylaşmak için ilgili eğitim kursları ve düşünce kuruluşu değişimleri gibi çeşitli biçimlerde yoksulluğu azaltma değişimleri gerçekleştirdi. 2012 yılından bu yana Çin 130'dan fazla uluslararası yoksulluğu azaltma kursu düzenledi, 116 ülkeden yetkililer kursa katıldı.

İŞİN SIRRI

Son olarak CGTN’in konuyla ilgili yorumundan bir bölüm aktaralım:

“Onlarca yıldır ekonomik kalkınma çok zor bir olay gibi gösterildi. Gelişmiş ülkeler, klasik kendini beğenmiş yaklaşımlarıyla, gösterişli ekonomik politikalarıyla yoksul ülkelerin kafalarını karıştırdılar ve onları aldattılar. Bu nedenle Çin’in 6 Nisan’da, “Küresel Yoksulluğunun Azaltılmasında Çin’in Katkısı” başlıklı yoksulluğun azaltılmasıyla ilgili bir Beyaz Kitap yayınlaması, kalıcı olarak işe yaramayan politikalar uyguladıktan sonra ekonomik bir döngü içindeki ülkelere yardımcı olmak amacına çok fazla katkıda bulunacak. Gerçekten gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu azaltma yaklaşımlarını yeniden düşünmesi gerekiyor.

Uzmanlar, ne kadar imkânsız gibi gelse de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini bağımsızlıktan bu yana kullandıkları bazı yapılardan ayırmaları gerektiğini söylüyorlar. Örneğin, bugün birçok Afrika ülkesinde kullanılan yeni sömürgeci sistemlerin ekonomik “esarette” bu ülkelerin zayıflamaya devam etmesini sağladığını gözlemliyorlar.”

Önceki ve Sonraki Yazılar