ÇKP’nin 100 Yılı

Dünyanın beşte birini 70 yıldır yöneten Çin Komünist Partisi (ÇKP) 100.üncü yaşını kutluyor. Dünyadaki ekili alanların yüzde 7’si ile dünya nüfusunun yüzde 22’sini barındıran bir ülkede mutlak yoksulluk sıfıra indirildi.

Bu gelişme geride kalan 100 yıldaki en büyük başarı kabul edilebilir. Veya iktidara geldiği 1949’da 35 yıl olan ortalama ömrü 77,3 yıla çıkarmak. Sağlık koşullarını iyileştirmek, okur yazar oranını defalarca katlamak, özetle vatandaşının yaşamına her konuda dokunmak.

100.üncü yıl vesilesiyle Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi, ÇKP’nin insan haklarına saygı gösterme ve insan haklarını koruma çalışmaları konulu beyaz kitap yayımladı. Beyaz kitaba göre, Çin halkının mutluluğu ve ülkenin yeniden kalkınması, ÇKP üyelerinin görevi ve ÇKP’nin insan hakları düşüncesinin temelidir.

Çin halkının zenginleşmesi, ülkenin demokratik yönetimine katılması, az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasındaki uçurumun daraltılması, azınlıkların toplu halde yaşadığı bölgelerin kalkındırılması, ülkenin hızla gelişmesi ve Çinlilerin kazandığı mutluluk duygusu; tüm bunlar Çin’in insan hakları alanında kaydettiği başarılar olarak değerlendiriliyor.

2012 yılından 2020 yılına kadar Çin’de 98 milyon 990 bin yoksul kişinin yoksulluktan kurtulması, dünya ülkelerinin insan haklarını koruma çalışmaları için bir mucize anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamındaki yoksulluğu azaltma hedefi Çin’de 10 yıl erken gerçekleştirildi. Çin’in küresel yoksullukla mücadele çalışmalarına katkı oranı yüzde 70’i aştı. 

Beyaz kitapta şu ifadeler yer alıyor:

“Son 100 yıldaki somut eylemleri ÇKP’nin barışı koruyan ve küresel insan hakları gelişimine sürekli katkı sağlayan bir siyasi parti olduğunu gösteriyor.

Çin’in insan hakları alanında kaydettiği başarılar, Çin’i karalamaya çalışan bazı Batılı güçlere verilecek en uygun cevaptır.”

 

ÇİN’İN SİYASİ PARTİ SİSTEMİ

 

ÇKP’nin yıldönümü vesilesiyle yayınlanan beyaz kitaplardan birinin başlığı “Çin’in Siyasi Parti Sistemi: İşbirliği ve İstişare” idi.

Çin’in yeni siyasi parti sisteminin yenilikleri neler? Yenilik ilk olarak, siyasi partiler arasındaki özel ilişkilerde ortaya çıkıyor.

Çin’in yeni siyasi parti sisteminde, ÇKP ile diğer sekiz demokratik parti ve bağımsız şahsiyetler yer alıyor. Bu arada, ÇKP iktidar konumunda bulunurken, diğer demokratik partiler de Batılı siyaset ortamındaki gibi muhalif partiler değil; ÇKP’nin liderliğindeki ülke yönetişimine katılan partiler.

Demokratik partiler, rejimden, önemli politikaların çıkarılması ve önemli liderlerin seçimiyle ilgili istişarelere, devletin çeşitli alanlarının yönetiminden, önemli yasalar ve hukuki kuralların hazırlanmasına kadar, Çin’in siyasi yaşamına geniş şekilde katılıyor. ÇKP ile demokratik partiler arasında sıkı bir işbirliği ve ortaklık ilişkisi mevcut.

İkinci yenilik ise, karar verme sürecinin ve yönetişimin eşsizliğinde karşımıza çıkıyor. 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip büyük bir ülke olan Çin’de farklı sınıflar ve topluluklar bulunuyor. ÇKP ve sekiz demokratik partinin üyeleri ile bağımsız şahsiyetler, toplumun çeşitli sınıflarından ve çevrelerinden geliyor. Bu durum, Çin’in siyasi parti sisteminin çoğunluğun isteklerine saygı gösterirken azınlığın makul taleplerine de özen göstermesini güvence altına alıyor.

Bunun dışında, siyasi parti sistemi kapsamında, siyasi partiler arasındaki istişare, bütün partilerin siyasete katılması ve demokratik denetim gibi kurumsal düzenlemeler aracılığıyla bütün taraflardan fikir ve öneriler toplanarak, karar verme sürecinin demokratikleştirilmesi hızlandırıldı. Çin basınına göre, bu bağlamda devlet politikalarının devamlılığı ile istikrarı da güvence altına alındı.

Önceki ve Sonraki Yazılar