Prof. Dr. Ahmet İnam

Prof. Dr. Ahmet İnam

Demokrasi Ruhu

Diyelim ki bir seçimde bu ülkedeki seçmenlerin % 90’ı size oy verdi. Şöyle mi diyeceksiniz: "Halk bizi seçti. Demek ki biz haklıyız. Doğrunun güzelin ne olduğunu bilen sevgili halkım aklın yolunu izleyerek doğruyu buldu. Şimdi partimizin görüşlerinde ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Bundan sonra programımızı uygulayacak, bu haklı yolumuzda yürüyeceğiz?"

Ne anlama gelir oyların %90’nını almak? Düşünelim. Sorunu daha yalın çizgilerle görebilmek için şöyle bir durum düşünelim: Diyelim ki 20 kişilik bir toplulukta seçim yapıyorsunuz, bu topluluğun bütün bireyleri, siz de dahil, oy kullanıyorsunuz. İki aday var, siz ve rakibiniz. Elbette iki adaydan biri olarak oyunuzu kendinize verirsiniz. Seçim yapıldı ve topluluğunuzdan 17 kişi size oy verdi, bir de sizin kendinize verdiğiniz oy, toplam 18 oyunuz oldu. Rakibiniz ise toplam 2 oy aldı, büyük olasılıkla bu oylardan biri kendine ait olduğuna göre, kendisi dışından bir tek kişiden oy almış bulunuyor. Böylece, 20 kişilik topluluktan 18 kişi bir yanda, iki kişi ise diğer yanda.

Bu seçim çoğunluğun sizi seçtiğini gösterir. Peki, bu seçim sonucuna dayanarak aşağıdakileri söyleyebilir misiniz?

1. Savunduğunuz görüşlerin doğru, dolayısıyla karşı tarafın görüşlerinin yanlış olduğunu,

2. Şimdiye dek yönetimle ilgili işlerde, hiç yanlış yapmadığınızı,

3. Ahlak ve hukuk açısından şimdiye dek işlediğiniz kusurların seçmenleriniz tarafından hoş görüldüğünü,

4. Size oy veren seçmenlerin dünya görüşlerinin ve inançlarının sizinkiyle tamamen aynı olduğunu,

5. Oyların ezici çoğunluğunu almakla topluluğunuzun doğruyu, güzeli, haklıyı seçtiğini,

6. Böylelikle topluluğunuzun sağduyulu, “ortak akıl” sahibi bir topluluk olduğu için esenliğe çıkacağını,

7. Karşınızdaki rakibinizin ise topluluk tarafından tümüyle dışlandığını, etkisiz hâle geldiğini.

Demokrasi ruhuna sahip olmak ne demektir? Demokrasi ruhuna sahip kültürlerde seçim sonuçları neyi gösterir? Yukarıdaki örnekten çıkarak düşünelim:

1. Seçimler, adayların görüşlerinin bilimsel açıdan “doğru” ya da “yanlış” olduğunun sınandığı bilimsel deneyler değildir. Çoğunluğun çıkarları, bilgi ve deneyimleri seçimde sizi işaret etmiş olabilir. Çoğunluk kolayca yanılabilir. Doğrular oylarla belirlenmez bilimde, olgularla ortaya çıkar. Görüşlerimin çoğunluk tarafından onanması doğruluğunun göstergesi olamaz.

2. Halkın size oy vermesi  yaptığınız yanlışları onaylıyor anlamına gelmeyebilir. Belki yaptığınız yanlışları bilmiyor ya da çıkarları gereği bilmezden geliyordur, belki de siz onlar için bir ehvenişer, kötünün iyisi durumunda olabilirsiniz. Gönlündeki aday ortalıkta olmadığı için istemeye istemeye size oy vermiş olabilir.

3. Hukuk dışı, ahlak dışı davranışlarınız çoğunluğun size oy vermesiyle ortadan kalkmaz.Seçimler ne haklılığımızın ne ahlaklılığımızın sınandığı ortamlar değildir.Seçim kazanan haklı, görüşleri doğru, kendisi ahlaklı anlamına gelmez her zaman.Seçimler, yaptığımız yanlışların aklandığı, bağışlandığı arenalar değildir. Çoğunluk her zaman bilge değildir.

4. Seçilmişseniz bu  sizi seçenlerin sizinle benzer biçimde düşündüğü anlamına gelmez. Demokrasi ruhu, farklı görüşlerin birbirine destek verdiği ortamın ruhudur.

5. "Doğru", "güzel", "haklı"yı bulmak, demokrasi ruhu içinde yaşayan insanların birbirlerini anlamaya, dinlemeye hazır olmalarıyla başlar. Bilim insanlarının, sanatçıların, bilgelerin, düşünürlerin, araştırmacıların birlikte ait oldukları topluma bağlılıklarını göstererek gerçekleştirdikleri hakikat arayışlarıyla sürer.

6. Çoğunluğun beni seçmesi, ne benim ne de onların haklı olduğunu, “ortak akıldan” yeterince nasibimizi aldığımızı gösterir. Seçilen olarak ben de seçmenlerim de gaflet halinde olabiliriz.

Örneğimizde size oy vermeyen 2 kişinin akibeti ne olacaktır ? Demokrasi ruhu içinde isek, onları kucaklarız. Onları anlar, onlara düşman olmayız. Onlarla karşılıklı saygı içinde  birlikte yaşayabilmenin yollarını buluruz. Seçim beni iktidara getirmişse, bu öncelikle sorumluluk altında olduğum anlamına gelir.Toplumuma borçlu olduğumu gösterir. Yanlışlarımı farkedip düzeltmem gerektiği konusunda bana bir uyarıdır seçilmiş olmam. Bana oy vermeyenin de, siyasetteki rakibimin de esenliğinin, refahının, mutluluğunun emanetini almanın yükünü duymaya başlarım omuzlarımda.

Seçilmişsem, kendi görüşlerimi gözden geçirmek, kendimi eleştirebilmek, bana yöneltilen eleştirileri dinleyip, yanlışlarımı düzeltme fırsatım doğmuş demektir. Seçilmişsem, seçmenlerimin gözü önündeyimdir, bilgim, dürüstlüğüm, ahlakım, saygı ve inceliğim sınanıyor demektir. Seçmenin bilgeliği seçilenin bilgeliği  ile gerçekleşebilir.Seçmenden öğrenmek, seçmene öğretmek için büyük fırsattır seçimler.

Önceki ve Sonraki Yazılar