Prof. Dr. Ahmet İnam

Prof. Dr. Ahmet İnam

Ülkenin Hâline Aforizmalar

Türkiye’de inancını mânevi derinliğiyle yaşayamayan insanlar, ülkeyi kendi inançları doğrultusunda değiştirmek istiyorlar: Paradoks şurada: Değiştirebildiklerinde bu ülke hiç de onların beklentilerine uygun bir ülke olmayacak. Anlam dünyasını, değerler dünyasını, bu topraklardaki binlerce yıllık hikmeti önemsemeyip ihmal ettikleri için.

***

Mânevi derinlik yerine siyasi derinliği tercih edenler, mânevi sığlıklarını şekle dönüşmüş inanç yaşantıları ile kapatmaya çalıştıklarında, inançlarının gelişip serpilmesine değil de, örselenip kurumasına yol açarlar.

***

Saldırganlık ve öfkeyle yapılan siyaset, ruh huzuruyla yaşanan, yaşanacak bir hayatı nasıl kuracak? Huzursuz kavgacı insanlar amaçlarına vardıklarında huzursuzlukları ortadan kalkacak mı? Siyasetin karakter ahlakı ile ilgisi nedir? Ham halat insanların değiştirmeye çalıştığı dünyanın nasıl bir dünya olabileceğini düşünebiliyor musunuz?

***

Ham halat siyasetin egemen olduğu ülkemizde şişim şişim şişen liderler dolaşıyor etrafımızda. Bir kısım liderlerimizin danışmanları var, onları sürekli dolduruyorlar. Kolayca kışkırtılabilen bu insanlar, karşı tarafı sürekli küçümsüyor, anlaşma, görüşme çağrılarını bile tehditkâr bir dille yapıyorlar. Liderlerini şişiren ülkeler şişirilmiş yaşamlara mahkûm olmazlar mı?

***

Ülkemizin aç işsiz insanlarının sorunlarını etnik bir örtü altından görmek nasıl bir gaflettir? Bu ülke insanına özgürlük, yalnızca onlar etnik farklılıklarını fark ettiklerinde mi gelecek? Ekonomik adaletin sağlanamadığı bir ülkeye adalet, etnik adaletle mi gelecek? Etnik özgürlükler, bir vatan olma özgürlüğünü nasıl besleyecek?

***

Çok acele, çok plansız değişim planları belki arkada çok yavaş, çok planlı bir değişimin gereği olabilir. Özgürlük ve açılım, belki de bağımlılık ve kapalılık oluşturmanın bir parçasıdır. Şimdi değişimi planlayan kardeşlerim bu sözlerime kızabilirler. Kızsınlar diye söylüyorum. Bu ülkede elbette güvensizlik yaşayan, korku yaşayan milyonlar var. Bu insanları görmemek adalet mi, meveddet mi? Siz yalnız size oy veren, sizi sürekli öven medyanın partisi misiniz?

***

Demokrasi bir yaşam biçimidir. Elbette boyun eğen toplumlarda yaşanamaz.

***

Demokrasi! Sen güzel bacım! Ne güzel örtü olmaktasın çıkarlarının ardındaki nice insanının niyetlerini örten! Demokrasi! Sen güzel bacım! Nice çirkin insanın çirkinliklerini kapatmaya çalıştığı makyaj olmaktasın!

***

Demokrasinin çetinliği şurada: Onu kullanarak onu kazanamazsınız. Demokrasi kendini kullandırtmaz. Kullanırsanız sonunda totaliter bir yaşama göçersiniz.

***

Bu ülke, cumhuriyetin dayandığı temel değerlerin altını oyarak, bir Avrupa ülkesi, bir dünya ülkesi olacakmış. Özgürlükçü aydın kardeşlerim buyuruyor. Hangi Avrupa’nın? Hangi dünyanın ülkesi olacağız? Özgürlüğün paradokslarını unutmayalım: Özgürlük de tıpkı demokrasi gibi makyaj malzemesi olarak kullanılabilen bir kavramdır. Özgür ruhların işidir. Özgürlük, ülkesinin toprağında kökleri olan, toprağın mânevi anlamına saygı duyan insanlara kendini açar.

***Neden insanlar liderlerine güven duymaz? Onları sevgiyle kucaklayan, içten bir tavır göremediklerinden. Ona karşı olan sesleri, çoğu kez kitabına uydurarak susturmaya çalışan bir liderin özgürlüğü kullanarak savunma yaptığını gördüklerinden.

***

Siyaset neden içtenlikle yapılamaz? Neden ülkelerin gizli planları vardır? Neden iktidarın içi dışı bir değildir? Neden siyaset yapmaya kalkan herkesin içi dışı bir olmamak zorunda?(İtirazları duyar gibiyim. Açayım: Belli hedeflere varmaya çalışan insanların amaçlarını gizleyerek, amaçlarına varacak her türlü aracı mubah görmelerinde nasıl bir içtenlik vardır?)

***

Zavallı özgürlük! Kimlerin elinde oyuncak olmaktasın? Onlar yalnız kendi ön gördükleri dünyada özgür olabileceklerini düşünürler. Oysa ben onların dünyasında kendimi esir gibi hissederim. Beni kullanarak kendilerinin özgür olacakları dünyanın övgüsünü yaparlar. Demokrasi onlara çalışır. Oyumu alıp beni yaşamaya tahammül edemeyeceğim dünyalara iterler. Demokrasi dedikleri benim cehennemim olur böylece.

***

Anadolu topraklarındaki hikmetin gücünden başka güveneceğim kimse kalmadı.

Önceki ve Sonraki Yazılar