Prof. Dr. Yasin Ceylan

Prof. Dr. Yasin Ceylan

Akıl Vahiy İkilemi

"Al- 'Aqlu hakimun, la yuhkam 'aleyhi" .Bu söz (Ö. 925) tarihinde ölen büyük filozof ve bilim adamı Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyya al-Razi'ye aittir. Tercümesi: "Akıl hüküm verendir. Onun üstüne hüküm verilemez".

Yine Rey şehrinden büyük kelamcı ve filozof Fakhr al-Din Al-Razi (Ö.1206) "vahiy verisi ile akıl çelişirse aklın dediği tercih edilir" demiştir. Dikkat edilirse bu konu 900-1000 sene önce İslam düşünce tarihinde tartışılmıştır.

Bugün profesör Mustafa Öztürk'ün başına gelenler dolayısıyla bu konunun tekrar bir şekilde gündeme gelmesi, anakronik bir hadise olarak Türk insanının Aydınlanma yolculuğunda geldiği noktayı göstermektedir. Bu konular üzerinde yıllarca çalışmış biri olarak şunu derim:

Kuran 14 asır önce yaşamış olan Muhammed'in dünya görüşünü yansıtan bir kitaptır. Her yazılmış kitap ve teori, kendi devrinden ötesini yansıtamaz. Tanrı kaynaklı diye hiç bir şey yoktur. Hep biz bizeydik. Tanrı işlerimize hiç karışmamıştır; karışmayacaktır.

Görüyorsunuz şu pandemic felaketinde, bu kadar dua etmemize rağmen hiç yüzümüze bakmadı, yüzüstü bıraktı bizi. İlahi bir şey söz konusu olursa, bu makama en yetkin aday AKIL'dır. Medeni ve aydın toplumlar kutsal kitapların kapağını çoktan kapattılar, işlerine bakıyorlar. Akla inandılar. Bilimlerde, sosyal alanda bir çok değer yarattılar. İslam dünyasına bakın, hiç bir başarısı var mı?

Kutsal kitaplara bakarak hiç bir yere varamayacak, akılla hareket eden devletlere mahkum kalacak, onların aklına ve çözümlerine hep muhtaç olacaklardır. Kendi aklına kilit vuranların encamı budur. 100 yıl önce büyük bir darbe yiyip parçalandılar.

Öyle görünüyor ki, bunca sene geçmesine rağmen henüz ayılmış, ders almış değiller. Hangi şey onu batırmış ise tekrar, tekrar ona sarılıyorlar. Böyle bir yanılsamaya da "Tanrısal" bir kaynak gösteriyorlar. Derin uykudaki birini uyandırmak bazen o kadar zor ki.

Önceki ve Sonraki Yazılar