Prof. Dr. Yasin Ceylan

Prof. Dr. Yasin Ceylan

İslam Dünyası

Bugünkü durumu, 1. Dünya Harbi sonrası durumundan, daha iyi değildir.

Uyguladıkları rejimin adı demokrasi olsa da, Müselman ülkelerde demokrasi yoktur.

Düşünce özgürlüğü, eşitlik, adalet, gibi değerlere yer yoktur.

Milli servetin dağıtımında büyük farklılıklar mevcuttur. Zengin fakir farkı pek fazladır.

Eğitim sistemleri, Orta Çağ modelinin devamıdır. Modern bilim yerine, dinsel hikâyeler, kutsal metinler esas alınmaktadır.

Örnek insanlar olarak, bilim insanları, filozoflar yerine, din adamları mistikler gösterilmektedir.

İki asır önce Batıda gerçekleşen Aydınlanma, henüz bu coğrafyaya uğramamıştır.

Müselman ülkeleri yöneten kadrolar, ya dikta eğilimli kimselerdir; ya da din merkezli düşünen otokratlardır.

Devletin en kritik makamlarına atanan kimselerde, liyakat yerine, lidere sadakat esas alınmıştır.

Üniversitelerinde ders veren hocaların çoğu, uluslararası standarttan yoksundur.

Hukuk sistemi hukuktan yoksundur. Karar makamındaki yargıçlar, belli amaçlara uygun atanmıştır. Verdikleri hükümler, tarafsızca verilmiş olsa da, kimse itibar etmez, güvenmez.

Müselman ülkelerde, nüfusun tüm kesimlerini bir arada tutan  değerler, yok denecek kadar azdır.

Halk “bizden” ve “bizden olmayanlar” gibi iki kutba ayrılmıştır.

Yönetenler, ya “bizden”dir, ya “bizden olmayan”dir. 

Halk arasında sevgi ve saygı gibi değerler, egemen değildir.

Birinci Dünya Harbinden sonra, egemen devletler, İslam dünyasını parçaladılar. Küçük devletçiklere böldüler.

Bugün, eskinin egemen devletleri, eskisinden daha güçlüdürler. İslam dünyası ise, önceki durumundan daha iyi değildirler.

Daha önce parçalamışlardı, bugün ne yapacaklar bilmiyoruz.

Hiç de merhametli değiller!

Önceki ve Sonraki Yazılar