Göbeklitepe'nin 12 Sırrı

Yine uyku basmadı.

Yine verandada gökyüzüne bakıyorum.

Köyde ışık az, karanlıkta gök kubbe ışıl ışıl.

Trilyonlarca gezegen, trilyonlarca yıldız var yukarıda.

İnanılmaz.

2.jpeg

Bu uçsuz bucaksız kozmik deryada tek akıllı canlı türü biz miyiz gerçekten?

Bu mantıklı mı?

Eğer biz isek o trilyonlarca dünya neden var?

Sadece dönen taş yığınları mı onlar?

Carl Sagan'ın o meşhur sözü geldi aklıma.

"Evren epey büyük bir yer. Eğer ki sadece biz varsak, bu epey büyük bir israf olurdu."

Kutsal olduğuna inanılan kitaplarda Tanrı israfı günah sayıyor.

Kuluna günah kıldığı israfı kendi yapar mı?

Bunları düşünürken Sümerler geldi birden aklıma.

6500 yıl önce Mezopotamya'da çıktılar ortaya.

Tarihçilere göre uygarlığın temelini atan insanlardı Sümerler.

Çünkü insanoğlu yazı ve astronomiyi ilk kez onlarla tanımıştı.

Özellikle astronomi.

Sümerler o çağda güneş sistemimizi biliyordu.

Yazıtlara, tabletlere güneş sistemimizle ilgili hayret edici bilgiler bıraktılar.

Sümer yaratılış destanı Enuma Eliş kelime anlamı olarak "Bir zamanlar gökyüzünde" demekti ve güneş sistemimizin, derin uzaydan gelen  dev bir gezegenin diğer gezegenlere çarpmasından oluştuğunu anlatıyordu.

Enuma Eliş destanında  bizim güneş sistemimizde Güneş ve Ay dahil 12 gezegenden söz ediliyordu.

Sümerler bu 12 gezegeni tabletlere, mühürlere, yazıtlara işlediler.

12'nci gezegene de "ortadan geçen" anlamına gelen "Niburu" adını verdiler.

Niburu ya da başka bir adıyla  Marduk Tanrıların gezeniydi.

Marduk'ta kelime anlamı gökten düşenler demek olan Anunnakiler yaşıyordu.

Onlar yaratmıştı insan oğlunu, gezegenler dahil  onlar öğretmişti herşeyi.

O yüzden 12 gezegeni birer Tanrı kabul ettiler.

Ve o çağda inanılmaz bir kozmik bilginin sahip oldular.

Ay’ın Dünya çevresinde yılda 12 kez döndüğünü gözlemlediler.

Bir yılı 12 aya böldüler.

Ayın günde 12 derecelik bir açısal mesafeyi tarayarak dünyanın etrafında dolaştığını farkettiler.

Gökyüzünü 12 bölüme bölerek burçları oluşturdular.

Güneşin dolaştığı yörünge olan Zodyak kuşağında 12 takım yıldızı, yani 12 burcu ortaya çıkardılar.

Ve 12 sayısını kutsallaştırdılar.

Diyebilirsiniz ki, saçmalığın daniskası, 12 sayısının nesi kutsal.

Hele biraz sabır.

1.jpeg

Sümerler'in bu 12 sayısını kutsallaştırmaları, kendilerinden sonra gelen tüm uygarlıkları etkiledi.

Hatta inançların, tek tanrılı dinlerin kaynağı oldu.

Örneğin, Antik Yunan'da da tıpkı Sümerler gibi 12 ilah vardı.

Zeus, Hera, Athena, Apollon, Artemis, Hermes, Hephaistos, Hestia, Ares, Aphrodite, Demeter, Poseidon.

Ve bu insanlar Ege kıyılarında 12 şehir devleti kurdular.

Kolophon, Miletos, Myus, Priene, Ephesos, Lebedos, Teos, Klazomenai, Erythrai, Phokaia, Samos, Chios.

Antik Yunan'dan sonra sahneye çıkan Roma İmparatorluğu, hukuk sistemini "12 Levha Kanunu" ile belirlerken, ülkeyi 12 psikopostluk bölgesine ayırdı.

Sonra semavi dinlere geçti bu kutsallık.

Musevi inancına göre Musa peygamber yahudileri Mısır'dan çıkarırken, çölde 12 pınardan su fışkırdı. Zaten İsrailoğulları Yakup'un 12 oğlundan türediklerine inandılar ve 12 kabileden oluştular.

Ardından hristiyanların peygamberi İsa'nın 12 havarisi oldu.

Petros, Zened'in oğlu Yakup, Yuhanna, Bartolomeus, Andreas, Filipus, Tomas, Alfeus'un oğlu Yakup, Yehuda (Taday), Yehuda (İskariyot), Matta, Simun.

İncil'de de Meryem Ana'nın başında 12 yıldızlı bir taç olduğu yazıldı.

Yine İncil'e göre Kudüs'ün 12 kapısı vardı.

Gelelim İslam'a.

Müslümanların peygamberi Hz.Muhammed'in sadık dostları(sahabi) 12 kişiden oluşuyordu.

Ebû Bekr, Ömer, Ali, Hamza, Ca‘fer, Ebû Zer el-Ğifârî, Selmân el-Fârisî, Abdullah b. Mes‘ûd, Huzeyfe b. el-Yemân, el-Mikdâd b. el-Esved,  Ammâr b. Yâsir, Bilâl el-Habeşî.

Alevilerde 12 imam inancı hakim.

Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed el-Bakır bin Ali Zeynelabidin, Cafer es-Sadık bin Muhammed, Musa el-Kazım bin Cafer, Ali er-Rıza bin Musa, Muhammed et-Taki bin Ali, Ali en-Nâkî bin Muhammed, Hasan el-Askeri bin Ali en-Nâkî, Muhammed el-Mehdi bin Hasan el-Askeri.

İslam inancına göre Allah, Hz.İbrahim’e oğlu İsmail’in soyundan 12 yüce kişinin geleceğini bildirmiştir ve İbn Kesîr’in anlattığına göre bu kişiler 12 halîfedir.

Yahudi kabilelerinin sayısı 12 olur da, Hz.Muhammed’in kabîlesi onlardan aşağı kalır mı? Kureyş kabîlesi Mekke’de, Kâbe civarında yaşayan 12 soydan meydana geldi.

3.jpeg

12'in kutsallığı bunlarla da sınırlı kalmadı.

Hinduizm'de Buda'nın da 12 öğrencisi olduğuna inanıldı.

Eski Türkler'in ve Çinliler'in takvimi 12 hayvandan oluştu.

Tapınak Şovalyeleri de 12 kişiydi.

Geldik çağımıza.

Saat 12 dilimli ve gece/gündüz 12 saat.

Bir düzine 12'den oluşuyor.

12 düzine bir gros.

Gibi, gibi, gibi.

Şimdi sıkı durun.

Sümerler'den 5 bin yıl önce Göbeklitepe'yi kuranların da 12 sayısını kutsallaştırdıkları ortaya çıktı.

Son yapılan kazılarda 100 kilometre çapındaki bir alanda tam 12 Göbeklitepe olduğu anlaşıldı.

Arkeologlar heyecanlı, harıl harıl çalışıyor.

Eğer yetişirse ki, büyük olasılıkla yetişecek  12 tepe Eylül ayında tüm dünyaya tanıtılacak.

Gecenin bu saati insan merak etmeden yapamıyor.

Nedir bu 12'nin sırrı?

Eğer Sümer mitolojisindeki 12 gezegenin kutsallaştırılması ise, Sümerler'den 5 bin yıl önce 12 Göbeklitepe'yi yapanlar bu kozmik bilgiye nereden ve nasıl ulaştı?

Neden her tapınağın duvarlarına 12 dikilitaş diktiler.

O dikili taşlar yoksa güneş sistemimizdeki gezegenleri mi temsil ediyordu?

Öyle ise uzayı çıplak gözle mi anladılar yoksa kadim bir bilgeden mi yararlandılar?

Umarım 12 Göbeklitepe kısa zamanda toprak üzerine çıkarılır ve bu 12'nin sırrı çözülür.

Belki de insanlık geçmişiyle ilgili sorularda hedefi 12'den vurur.

Gece gece yine nereden geldi aklıma bu zırvalıklar.

Anason etkisi mi?

Tüm kutsal kitaplarda insanın yaratılışı şöyle anlatılır.

"Ve Tanrı dedi ki, insanı kendi suretimizde ve kendimize benzer yaratalım."

Çoğul bir ifade.

Hani Tanrı tekti, ondan başka ilah yoktu?

Bu söylem bir ekip işinden söz etmiyor mu?

Belki de Sümerler'in yaratıcı tanrısı ve tanrıçası, DNA uzmanları, ilk insan Lulu Amelu'yu(*) yaratan Enki ve Ninhursag'tan söz ediyor olabilir mi?

Neyse.

Geç oldu ve kanımda promil yükseldi.

Yine başımıza icat çıkarmayalım.

Herkese iyi bayramlar.

(*) Lulu Amelu Sümer dilinde "işçi insan" demek. Amele kelimesinin kaynağı.

Önceki ve Sonraki Yazılar